Historia

SITOWA najstarsze osadnictwo na terenie Opoczyńskiego koncentrowało się  wokół Opoczna  i właśnie tutaj z  czasem powstały  dobra królewskie. Do dóbr tych należała min. Sitowa. Nazwa tej miejscowości wywodzi się prawdopodobnie od nazwy rośliny zwanej sitowiem, która rośnie na terenach podmokłych. Wiąże się to więc z położeniem wsi, przez którą przepływa rzeka Drzewiczka, nad którą znajdują się rozległe łąki i pastwiska.

 

Sitowa wspomniana jest w dokumencie króla Władysława Warneńczyka  z 1440 r., obok  wsi Radzice, Brudzewice, Ossa, Domaszno, Bukowiec, Małoszyce, Dęborzeczka, Dęba i Januszewice. Wsie te  stanowiły dobra królewskie, których zarząd skupiony był w rękach starosty opoczyńskiego. Sitowa w ciągu wielu wieków swej historii  należała do parafii opoczyńskiej.

 

W 1629 r. we wsi Sitowa mieszkało 5 kmieci, którzy  oddawali  z każdego półłanka po 3 korce owsa, 2 kapłony , 50 jajek i 2 kokosze. We wsi mieszkał również jeden zagrodnik. W latach 60-tych XVII  w.  wieś  miała 2 ½ łanów,  6 kmieci na ćwierćłanach, którzy odrabiali pańszczyznę 3 i 2 dni w tygodniu na przemian. Wieś graniczyła  z Kuraszkowem, Parczowemi Parczówkiem.. W XVII i XVIII w. Sitowa,  podobnie jak inne miejscowości pustoszała na skutek długoletnich wojen i epidemii.

 

W 1660 r. w końcu XVIII wieku w Sitowej mieszkało 11 gospodarzy. Wieś graniczyła z Parczowem, Parczówkiem, Kuraszkowem i Karwicami

( z tą wsią  Sitowa miała zatargi o las i niwy). W dawnych księgach parafialnych parafii opoczyńskiej zachowały się nazwiska  XVIII-wiecznych mieszkańców  Sitowej – Pszczoliński, Skrzypek, Majcher, Stępień,  Baran, Lis, Paduch, Miśkiewicz, Gebka, Wosek.

 

W latach 1788-1810  Sitowa liczyła 14 domów. W latach tych liczba urodzin wynosiła 55.W latach 20-tych XIX w. obszar Sitowej wynosił  15 prętów.

Od 1835 r. Sitowa będąca „wsią zasobną” została przesunięta  na południe     bliżej rzeki  Drzewiczki. W 1903 r. odbywała się  we wsi komasacja. Do II wojny św. ludność  Sitowej  zajmowała się wyłącznie rolnictwem, zwłaszcza uprawą lnu, żyta, konopi. Ważnym wydarzeniem w historii wsi było uruchomienie linii kolejowej. 15 stycznia 1885 r. przez Sitowę przejechał pierwszy pociąg. W okresie międzywojennym  urządzono tutaj mijankę kolejową. Od 1952 r czynny był w Sitowej przystanek kolejowy(do 2011 r.)

 

W 1921 r. w  Sitowej  mieszkało 258 osób. Wieś liczyła wówczas 47 domów.

W okresie międzywojennym  właściciele fabryki ceramicznej  w Opocznie  planowali wybudowanie  w Sitowej  nowej fabryki płytek  ale zamiar ten nie został zrealizowany. Pozostał jedynie  budynek usytuowany na tzw.  „gościńcu sitowskim”, w którym obecnie znajduje się siedziba  Nadleśnictwa Opoczno.

 

Zwyczajowe nazwy części wsi  i obecnie istniejące to Budki, Leśniczówka, Sitowa-Nadleśnictwo, Za koleją, Biały Brodek, Błonie, Górki, Kontrewers, Łąki,Pod Górką Rządowy Las,. Sitowa –Las, Za Górką.

 

We wsi działa obecnie Koło Gospodyń Wiejskich, zespół ludowy ”Sitowianki”, drużyna piłki nożnej Leśnik –Sitowa. W Sitowej znajduje się  świetlica wiejską oraz boisko do piłki nożnej.

 

Do dzisiejszych czasów zachowały się w Sitowej figurki i krzyże przydrożne od wieków wtopione w krajobraz polskiej wsi. W Sitowej  zwraca uwagę figura kamienna z żeliwnym krzyżem z XIX w. Figura  ustawiona jest  na pustkowiu, poza wsią,  w obrębie skrzyżowania  gościńca z drogą do Sitowej. Powstała w    intencji aby Bóg chronił  wieś przed plagami  cholery, tyfusu, burzy, powodzi, głodu, pożogi wojennej, nieurodzaju.

Druga najstarsza przydrożna kapliczka  pochodzi z 1920 r. i została ufundowana  przez mieszkańców  Sitowej : Juliannę i Wojciecha Wijatów .

 

Sitowa, położona nad rzeką Drzewicką, która tworzy malownicze zakręty (chyba już niedługo będziemy mogli podziwiać prawie nienaruszony przez ingerencję człowieka krajobraz) położona  w pobliżu  kompleksu leśnego, uważana była za miejscowość wypoczynkową ze względu na możliwość  kąpieli w rzece, zbierania runa leśnego.

Posesja nr 98 we wsi to położone  w lesie gospodarstwo agroturystyczne.

 

Lidia Świątek

 

Materiały udostępnione z Muzeum Regionalnego w Opocznie.

 
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!
Data powered by

 
Newslleter
Imię: